list

 

List z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, skierowany do Organizatorów i Laureatów XI edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International, odczytany podczas inauguracji Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności 2017:

 

 

 

 

"Szanowna Pani Redaktor,

 

na ręce Pani Redaktor przekazuję wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczyniają się do upowszechniania skutecznych metod zarządzania jakością, zwiększania konkurencyjności oraz rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Jestem przekonany, że kolejna edycja programu Najwyższa Jakość Quality Internationał spowoduje, że coraz więcej firm i instytucji dostrzeże, jak istotną rolę odgrywa dbałość o dostarczanie klientom i konsumentom produktów lub usług na najwyższym poziomie.

Doceniając ideę Państwa projektu, składam serdeczne gratulacje tegorocznym Laureatom, których sukces jest wynikiem umiejętnego zarządzania, właściwie realizowanej strategii rozwoju oraz systematycznego budowania zaufania wśród odbiorców nie tylko na coraz bardziej wymagającym rynku krajowym, lecz także na płaszczyźnie międzynarodowej.

Życzę pomyślnego przebiegu Forum, interesujących dyskusji oraz satysfakcji z zaangażowania na rzecz budowy nowoczesnej gospodarki."

 

Z poważaniem Krzysztof Szczerski,
Sekretarz Stanu,Szef Gabinetu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

 

list 2