17 listopada br. w Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy-Zdroju odbędzie się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gala podsumowująca XI edycję Programu Najwyższa Jakość QI 2017.

 baner zapowiedz

 

 

Głównym celem Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie jego uczestnikom,  w tym Laureatom Programu Najwyższa Jakość Quality International, wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach zbliżającego się Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności przygotowujemy kilka paneli dyskusyjnych, podczas których planujemy podjąć dyskusję w zakresie: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowoczesnego zarządzania firmami i instytucjami, synergii nauki, biznesu i jednostek samorządowych, a także społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. przez Dariusza Reśko, Burmistrza Krynicy-Zdroju, Jacka Krupę, Marszłaka Województwa Małopolskiego oraz Ryszarda Czarneckiego, Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

 

EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI 2017

 

Organizatorzy:    Partner:  Partner wspierający:
Forum Biznesu logo new wer9 B trendy logo  logoCZP czarne Ventor

                

Patronat honorowy:      

herb Krynicy Zdroju   KRYNICA ZDROĚ J LOGOTYPY2

Dariusz Reśko,

Burmistrz Krynicy-Zdrój  

Logo Małopolska V RGB

Jacek Krupa, Marszałek

Województwa Małopolskiego

Ryszard Czarnecki

Wiceprzewodniczący

Parlamentu Europejskiego

 

 

Patronat medialny:      

Rz Logo srednie rgb

spolodp info GP logo krakow 

        

 Patroni Programu:    

 PARP

 PKN  UEK