Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu jest jedną z najlepszych jednostek naukowych w Polsce – znalazł się w gronie nielicznych placówek wyróżnionych przez MNiSW najwyższą kategorią A+.

 

INTiBS PAN z założenia prowadzi przede wszystkim pionierskie badania naukowe o charakterze czysto poznawczym. Część odkryć jest jednak początkiem innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych. Komercjalizacją wyników tego typu badań zajmują się dedykowane konkretnym rozwiązaniom technologicznym spółki spin-off, powołane przez Instytut.

 

Pracownicy INTiBS PAN mają na swoim koncie opracowanie wielu materiałów mogących mieć szerokie zastosowanie w nowoczesnej medycynie, budownictwie i elektronice. Były one wielokrotnie nagradzane na targach międzynarodowych i stały się przedmiotem licznych krajowych i europejskich wniosków patentowych. Przykładem takich materiałów są nanocząstkowe hydroksyapatyty mogące mieć zastosowanie jako platforma w terapii i diagnostyce uszkodzeń chrzęstno-kostnych oraz w inżynierii tkankowej przy produkcji łatwo przyswajalnych implantów, ekologiczne i ogniotrwałe pianosilikaty termoizolacyjne, a także nowe luminofory do energooszczędnych źródeł światła białego i koncentratorów słonecznych. Jednym z ostatnich osiągnięć pracowników Instytutu jest opracowanie nowatorskiej i energooszczędnej technologii wytwarzania ciepłego światła białego z materiałów grafenowych oraz technologii powlekania grafenem stentów endowaskularnych, co znacznie zwiększa skuteczność leczenia choroby wieńcowej metodami angioplastycznymi.

 

INTiBS PAN we Wrocławiu pracuje ponadto nad wykorzystaniem nanocząstek w medycynie. Odpowiednio spreparowane mogą być wprowadzone do żywych organizmów jako świecące znaczniki konkretnych rodzajów komórek (np. rakowych). Osadzając się w tych komórkach, nie tylko pozwolą je wykryć, ale po wzbudzeniu z zewnątrz laserem także podgrzać i w ten sposób zniszczyć. Ważnym krokiem w tym kierunku jest opracowana w Instytucie nowa generacja nanotermometrów luminescencyjnych – dziesięciokrotnie czulszych na zmiany temperatury, niż dotychczas znane tego typu termometry! Odkrycie to otwiera również nowe możliwości w diagnostyce medycznej – bezkontaktowy i ultraprecyzyjny pomiar temperatury tkanek może być bowiem podstawą obrazowania termicznego. Między innymi temu zagadnieniu poświęcony jest jeden z projektów realizowanych w Instytucie, nagrodzony i finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu First Team.

 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
www.intibs.pl