Obchodzący w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia toruński PLAST-FARB jest wysokiej klasy polskim specjalistą produkcji bezpiecznych opakowań z tworzyw sztucznych, ale ostatnio ukierunkowuje się także na opakowania biodegradowalne, wykonane z tworzywa w pełni kompostowalnego. Rozwiązanie zostało właśnie nagrodzone godłem QI 2017.

 

Plast Farb fotoPLAST-FARB należy do wiodących producentów opakowań z materiałów miękkich – bezpiecznych kopert i toreb kurierskich do przesyłek wartościowych (dokumentów, pieniędzy, kart kredytowych), jak również taśm bezpiecznych i plombujących. Produkuje także worki oraz torby reklamowe. Innowacyjne produkty wytwarzane są na bazie unikatowych rozwiązań technologicznych, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami odbiorców. Dziedzina, w której PLAST-FARB najbardziej się wyspecjalizował, to koperty bezpieczne. Firma jest ich wiodącym producentem w Polsce. Trafiają one również za granicę – do Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, Czech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Rosji, na Ukrainę i Litwę. Innowacyjne technologie firmy opierają się na autorskich i nowatorskich rozwiązaniach. Zmniejszenie gramatury surowca do produkcji, zredukowało ilość jego zużycia i powstałych odpadów przy zachowaniu odporności na zniszczenie, a  innowacyjne zabezpieczenia kopert to m.in. opatentowana numerowana taśma z nadrukiem widocznym w świetle UV (próba otwarcia powoduje powstanie trwałych śladów), ścieżka termoaktywna, która przy próbie odklejenia przez podgrzanie, zmienia barwę na czerwoną, czy „Check frost” – zabezpieczenie przed bezśladowym odklejeniem taśmy przez zamrożenie.

 

Zdecydowana większość opakowań w Europie (ok. 75 proc.) produkowana jest z tworzyw sztucznych. Tymczasem nagrodzone godłem QI 2017 opakowania biodegradowalne wykonane są z tworzywa w pełni kompostowalnego i są realną alternatywą dla opakowań z plastiku. To tym bardziej ważne, że zgodnie z szacunkami, pomimo prowadzonych na szeroką skalę kampanii ekologicznych i recyklingu, tworzywa sztuczne stanowią ok. 10 proc. odpadów zalegających na składowiskach odpadów. Rozpad takiego opakowania następuje po kilkuset latach. Ekologiczne trendy jasno wskazują kierunek rozwoju rynku opakowań na najbliższe lata. PLAST-FARB wychodzi naprzeciw tym tendencjom oferując wykonane z folii biodegradowalnej m.in. torby reklamowe oraz opakowania higieniczne. Firma przygotowuje się także do wdrożenia biodegradowalnych kopert kurierskich i worków na odpady.

 

Biodegradacja obejmuje wiele reakcji chemiczno-biologicznych, całkowicie nieszkodliwych dla środowiska, które przekształcają opakowanie na kompost. PLAST-FARB jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce uzyskało certyfikat biokompostowalności PN-EN 13432:2002, gwarantujący pełną biodegradację opakowania, dzięki czemu firma jest gotowa na całkowite wycofywanie się z produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, co uczyniły już niektóre kraje europejskie.

 

Zuzanna Pawełczyk, Jacek Majewski