PEC Bytom 2

21 marca br. w Pałacu Prezydenckim odbył się finał konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowanego przez NSZZ „Solidarność”. Wśród laureatów, po raz drugi, znalazło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. Z rąk Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, nagrodę odebrał Henryk Dolewka, Prezes PEC Sp. z o.o. w Bytomiu.

 

Przedsięwzięciu przyświeca idea popularyzowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradzania ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 r. Kryteriami oceny są m.in.: stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie na czas nieokreślony, funkcjonowanie rad pracowników, szanowanie praw pracowniczych i prowadzenie dialogu społecznego wewnątrz zakładu. O wyborze laureatów decyduje Komisja Certyfikacyjna. – W swojej pracy staramy się przede wszystkim zobaczyć drugiego człowieka. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i mieszkańców Bytomia i Radzionkowa – miast na obszarze, których PEC dostarcza ciepło systemowe – mówi Henryk Dolewka, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

 

PEC Bytom 1
W odpowiedzi na potrzeby społeczne, Spółka przygotowuje do realizacji cztery wieloletnie projekty o wartości 100 mln PLN, dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków POIiŚ na lata 2014-2020, tj.:

1. „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji”. Zadanie polega na budowie węglowego układu kogeneracyjnego (o założonej mocy 14 MWt i 4,5 MWe) w budynku Ciepłowni Radzionków. Głównym  celem  inwestycji  jest  zwiększenie  stopnia  wykorzystania  wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na obszarze realizacji projektu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

2. „Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej". W ramach inwestycji wybudowane zostanie ok. 5 km magistrali, łączącej ciepłowniczy system bytomski z radzionkowskim wraz z pompowniami sieciowymi. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć zużycie energii końcowej oraz zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego, tj.: ochrony środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz do efektywnego wykorzystania systemów ciepłowniczych Bytomia i Radzionkowa.

3. „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków- 2015-2020”. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i wymianę istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 17 km, likwidację grupowych stacji wymienników oraz budowę 200 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. Z punktu widzenia odbiorców do najważniejszych korzyści należy zaliczyć m.in.: rozwiązanie problemów z rozliczaniem c.w.u. (możliwe dzięki likwidacji grupowych stacji i budowie indywidualnych węzłów cieplnych), zmniejszenie strat ciepła na przesyle, zmniejszenie emisji szkodliwych związków do powietrza oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dzięki ograniczeniu awarii.

4. „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”. Projekt polega na budowie nowej sieci ciepłowniczej oraz w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach. Zakres inwestycji przewiduje budowę ok. 55 indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 5 km sieci ciepłowniczych. W trzech dzielnicach Bytomia zostało wydzielonych pięć obszarów. Do najważniejszych korzyści tej inwestycji należy zaliczyć: zapewnienie bezpiecznych dostaw ciepła systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w mieszkaniach dzięki likwidacji kotłowni lokalnych oraz nieefektywnych pieców węglowych.

– Do współpracy zaprosiliśmy naszych potencjalnych odbiorców, w celu  połączenia działań na rzecz ograniczenia zjawiska występowania niskiej emisji i złożenia wniosków dotyczących przyłączenia budynków zlokalizowanych na terenie realizacji projektu. Dziękujemy wszystkim, którym nie jest obojętna jakość powietrza w Bytomiu i którzy już skorzystali z naszego zaproszenia – dodaje Prezes H. Dolewka. ­­

 

Szczegółowe informacje:
www.pec.bytom.pl