BorgWarner logoSukcesem zakończyły się ubiegłoroczne projekty inwestycyjne w BorgWarner Poland. W tym roku firma kontynuuje rozbudowę polskiego oddziału, dzięki czemu rok 2017 może być kolejnym, dobrym rokiem dla spółki. Na naszym rynku przedsiębiorstwo coraz silniej zaznacza swoją obecność.

 


BorgWarner Inc. to obecnie 6 wyspecjalizowanych dywizji w 19 krajach na świecie, zatrudniających ok. 30 tys. pracowników w 74 lokalizacjach. Jedną z nich, jest usytuowana w naszym kraju, spółka BorgWarner Poland. Firma specjalizuje się w produkcji dla branży motoryzacyjnej: systemów doładowania silników, sterowania rozrządem, termiką, emisją spalin oraz przeniesieniem napędu. Stosowane technologie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, przy równoczesnej poprawie własności jezdnych. Zakłady produkcyjne oraz nowoczesne Centrum Techniczne zlokalizowane są w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym. BorgWarner w Polsce to obecnie zakłady produkcyjne dwóch spółek, tworzące Campus: BorgWarner Poland Sp. z o.o. obejmująca Turbo Systems (produkcja turbosprężarek oraz nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie od podstaw projektowane, testowane i wdrażane są  do produkcji turbosprężarki), Morse Systems (produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami) oraz BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o. obejmująca Transmission Systems (produkcja elementów przekładni automatycznych i elementów sprzęgieł). BorgWarner w podrzeszowskim Campusie zatrudnia obecnie ponad tysiąc osób, w tym ok. 150 wysoko wykwalifikowanych inżynierów w Centrum Technicznym. W latach 2017-2020 planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia dzięki ekspansji istniejących zakładów pracy.

 BorgWarnerProjekt rozbudowy BorgWarner Poland

 

Turboinwestycja

Rozpoczęta jesienią 2016 roku rozbudowa zakładu dywizji Turbo Systems,  zwiększyła powierzchnię użytkową zakładu do ponad 17 tys. m2. Inwestycja pozwala na instalację nowych linii produkcyjnych oraz innowacyjnych technologii wytwarzania. Planowane docelowe moce wzrosną do ok. 3 mln turbosprężarek rocznie. Prace budowlane zostały już ukończone, w chwili obecnej trwa wykończenie biur oraz instalowanie pierwszych linii produktowych. Projekt kontynuowany i realizowany jest zgodnie z wymaganiami LEED Green Building, według których zaprojektowane rozwiązania wpływają na zmniejszenie zużycia mediów, a tym samym przyczyniają się do lepszej ochrony środowiska. Wszystkie istniejące budynki Campusu BorgWarner Poland posiadają srebrne i złote certyfikaty LEED Green Building. Inwestycja pozwoli na umacnianie pozycji firmy na rynku europejskim i globalnym, jako wiodącego dostawcy technologii doładowania silników dla producentów samochodów osobowych i użytkowych.

 

Jakość to priorytet

Zarządzanie w BorgWarner Poland Sp. z o.o. odbywa się przy zastosowaniu systemu zintegrowanego, obejmującego 3 standardy, oparte na międzynarodowych normach: ISO TS 16949, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, który nadzorowany jest przez kierownictwo spółki. System ma także za zadanie nadzorować wpływ firmy na środowisko oraz wspierać bezpieczne metody pracy.  Dowodem renomy organizacji są liczne nagrody przyznawane za wysoką jakość produktów oraz inwestycje w kapitał ludzki. Szczególnym uhonorowaniem pozycji BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest przyznana przez koncern Ford nagroda Gold Award  (w 2015 r.) i Silver Award (w 2016 r.) za dostarczanie najwyższej jakości produktów, usług i terminową realizację dostaw.

 

BorgWarner Poland Sp. z o.o. został również  laureatem Polskiej Nagrody Jakości w edycji roku 2016 w kategorii: Bardzo duża organizacja produkcyjno – usługowa. 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nagród Polskiej Nagrody Jakości. Wyróżnienie to jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym osiągnięciem przyznanym przez Krajową Izbę Gospodarczą, we współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Klubem Polskie Forum ISO 9000. BorgWarner Poland Sp. z o.o. została tym samym uznana przez ekspertów Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, w którego skład wchodzi 71 członków – wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego – za jedną z najlepszych organizacji w Polsce.

Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości oparta jest na „Modelu Znakomitości” EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Wzorzec ten opiera się na kryteriach nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Management (TQM), w Polsce zwaną „Zarządzaniem przez Jakość” (ZPJ). BorgWarner Poland Sp. z o.o. otrzymał wyróżnienie za stosowanie „Modelu Doskonalenia Zarządzania” oraz Zarządzania przez Jakość (TQM), za znaczącą poprawę satysfakcji klientów, pracowników i innych osób związanych z firmą. Widoczny postęp jakości pracy, procesów, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osiągnięte w ostatnich latach zostały ocenione bardzo wysoko. Doskonałość zarządzania jakością w BorgWarner Poland Sp. o.o., jest wynikiem twórczej realizacji zasad stosowanych w globalnej korporacji BorgWarner – firma korzystała z filozofii TQM od lat.

 

Sukces BorgWarner Poland Sp. z o.o. to przede wszystkim zasługa zarządu firmy i pracowników, którzy stale pracują i przywiązują ogromną wagę do ciągłej poprawy systemu zarządzania firmy. To ogromne wyróżnienie jest dowodem, iż obrana strategia, konsekwentny system zarządzania i kierunek, w jakim zmierza organizacja jest efektywny i skuteczny.

 

Wysoki standard bezpieczeństwa

BorgWarner na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo, które promuje hasłem „Safety First/Quality always”. Proaktywny program jego wsparcia  oparty został o restrykcyjne zasady zapobiegania zagrożenia w pracy i standard Global Safety Star Frame (GSSF), który pozwala ocenić organizację wielowymiarowo w celu określenia elementów doskonalenia. Dzięki odpowiednim narzędziom i szczelnemu systemowi zarządzania, podejście do tego zagadnienia jest zauważalne na każdym kroku. – Ustanowione normy zachowań i ich przestrzeganie przez pracowników sprzyjają podnoszeniu wydajności i jakości pracy. Z kolei poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie zespołu, przekładają się na wyniki ekonomiczne. Odpowiedni poziom stabilizacji, który udało się nam osiągnąć, to niewątpliwie zasługa wykwalifikowanej, doświadczonej i odpowiednio wykształconej kadry, dlatego zachowanie bezpiecznych warunków pracy jest dla nas priorytetem – mówi Marek Zabielski, dyrektor BorgWarner Poland Sp. z o.o.

 

 

BorgWarner 2 nagrody 1

Marek Zabielski, dyrektor BorgWarner Poland odbiera nagrodę CEO Safety Excellence Award wraz z Wojciechem Chciukiem, dyrektorem Dywizji Morse Systems oraz Pawłem Tetelą, dyrektorem BorgWarner Rzeszów. Nagrodę wręcza Daniel Pattera- VP, Enterprise Reliability and Sustainability BorgWarner Inc.

 

Dowodem na to, jak dużą wagę spółka przywiązuje do tych kwestii, jest zdobycie przez nią po raz drugi nagrody CEO Safety Excellence Award, asygnowanej za przepracowanie miliona godzin bez wypadku. Statuetka, którą corocznie przyznaje zarząd światowego koncernu BorgWarner Inc., została wręczona przedstawicielom polskiego oddziału 14 listopada 2016 r. podczas uroczystości w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce. W związku z uzyskaniem przez pracowników spółki najwyższego uznania za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. dolarów, przekazano na lokalne cele charytatywne w ramach działań z zakresu CSR.

 

Społecznie odpowiedzialni

Jednym z kluczowych elementów strategii oraz integralną częścią działalności BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest idea zrównoważonego rozwoju i budowania kultury organizacji, opartej na wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. Bezinteresowna pomoc w imię idei społecznego solidaryzmu lokalnego, od początku działalności spółki wpisuje się w takie wartości, jak odpowiedzialność, rzetelność i zaufanie. Dlatego też BorgWarner Poland angażuje się w liczne inicjatywy dobroczynne, ukierunkowane na społeczność lokalną, udziela pomocy finansowej lub rzeczowej bezpośrednio osobom fizycznym, a wartość nakładów ponoszonych przez BorgWarner Poland Sp. z o.o. na działalność charytatywną z roku na rok systematycznie wzrasta. – Biznes społecznie odpowiedzialny jest skuteczny tylko wtedy, gdy angażuje wszystkie strony, wsłuchuje się w rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Istotnym warunkiem, niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w tym obszarze, jest również edukacja pracowników oraz budowanie ich świadomości dotyczącej podejścia firmy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Filantropia to nie tylko doraźne przekazywanie darowizn, ale przemyślane i długofalowe działania, zbudowane w oparciu o analizę potrzeb społecznych i własnych możliwości, tak by działać naprawdę skutecznie i transparentnie – mówi Marek Zabielski, i dodaje: – Nasze aktywne podejście, ale przede wszystkim profesjonalne i zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu działanie, pozwala nam realizować cel podstawowy – budowanie wartości BorgWarner na rzecz naszych interesariuszy. Taka strategia działania otwiera nam nowe możliwości w sferze biznesu, a równocześnie umożliwia pomoc najbardziej potrzebującym.

 

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko