DHL Express logoZa najwyższą jakość świadczonych usług celnych firma DHL Express, oferująca klientom kompleksową obsługę przesyłek ekspresowych w relacji import/eksport, została uhonorowana po raz trzeci medalem QI w Programie Najwyższa Jakość Quality International 2017. Tym samym otrzyma w tym roku nagrodę specjalną – statuetkę Perły Jakości 2017

 

DHL Epxress Agnieszka Blas– Nagroda jest najlepszym dowodem, że DHL Express dba o jak najwyższe standardy obsługi celnej klientów. Oferując sprawną obsługę celną, wsparcie, wiedzę dotyczącą przepisów celnych oraz partnerskie podejście, ułatwiamy przedsiębiorcom prowadzenie międzynarodowych biznesów – mówi Agnieszka Błaś, Dyrektor ds. Operacji Międzynarodowych DHL Express.

 

Złożoność i zawiłości procedur celnych sprawiają wiele trudności firmom rozpoczynającym globalną wymianę handlową. Prowadzenie międzynarodowego biznesu ułatwia im współpraca z zaufanym partnerem, oferującym, obok sprawnej i terminowej obsługi logistycznej, także wsparcie w kwestiach celno-podatkowych. DHL Express, jako międzynarodowy specjalista z rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie zagadnień celnych, oferuje sprawne i wygodne usługi, zapewniając przesyłkom klientów najszybszy możliwy czas transportu w dowolne miejsce na świecie.
Sprawna obsługa odpraw celnych często wymaga dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klienta i tworzenia niestandardowych rozwiązań. Dysponując siecią własnych agencji celnych i doświadczonym zespołem specjalistów, DHL Express zapewnia klientom kompleksową obsługę oraz ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą, w tym w kwestiach celno-podatkowych. Integralną częścią działań prowadzonych na rzecz klienta jest obsługa odprawy celnej wwozowej i wywozowej oraz dokonywanie w jego imieniu formalności celnych dla przesyłek eksportowych i importowych.

 

Szeroki przekrój ułatwień i korzyści w obsłudze celnej obejmuje rejestrację podmiotu w EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych), dokonanie formalności w urzędzie celnym w celu uzyskania świadectwa pochodzenia, odprawę zbiorczą przesyłek do 1000 euro, czy też utworzenie wykazu odpraw NVI. Udogodnieniem dla klientów jest usługa DDP (Delivered Duty Paid, tzn. dostarczone, cło opłacone) oraz sprawny system powiadomień o dokonaniu odprawy celnej i opłatach.

DHL Express korzysta z ujednoliconego procesu obsługi celnej w imporcie/eksporcie i jest upoważnionym przedsiębiorcą AEO (Autohorised Economic Operators) uprawnionym do stosowania uproszczonych procedur celnych, które umożliwiają klientom odprawę jeszcze przed przybyciem towaru w imporcie, oraz poza godzinami pracy urzędu celnego w eksporcie.

 

Ciągłe doskonalenie usług, fachowa wiedza ludzi oraz dostęp do informacji i praktyk celnych w każdym z 220 krajów, składają się na kompleksową obsługę klientów DHL Express.