Trans Polonia to wiodący operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych.


Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech, a zarządzanie operacyjne prowadzi z centrali w Tczewie i Płocku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 r.

 

Klientami przedsiębiorstwa są największe podmioty branży petrochemicznej. Współpraca w tym obszarze wymaga oferowania najwyższej jakości świadczonych usług, ale także istotnej sprawności logistycznej, umożliwiającej realizację skomplikowanych i rozbudowanych zleceń.

 TransPolonia

 

Przewagą konkurencyjną Grupy jest międzynarodowy zespół specjalistów o wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach potwierdzonych najważniejszymi certyfikatami w branży. Ponadto, zasadniczą rolę w branży przewozów płynnych surowców i paliw odgrywają  standardy, takie jak konwencja ADR i szereg certyfikatów ISO 9001:2008.

 

W ubiegłym roku Trans Polonia, m.in. dzięki udanym procesom akwizycyjnym, stała się liderem rynku w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET). W I kwartale 2016 roku w skład grupy weszła spółka OTP S.A. (dawny Orlen Transport), która obecnie dostarcza paliwo do ok. 2 tys. stacji w Polsce, w tym ok. 1,6 tys. należących do PKN Orlen. To bez wątpienia krok milowy w rozwoju firmy przybliżający TPG do wejścia w poczet europejskich czołowych podmiotów branży petrochemicznej.

 

Dziś Grupa Trans Polonia to ponad 700 pracowników, dziesiątki nagród i prestiżowych certyfikatów oraz wyspecjalizowana flota licząca ponad 500 jednostek. Rynek i działalność Trans Polonii cechują zmiany w postaci coraz wyższych wymagań jakościowych ze strony klientów. Przedsiębiorstwo spełniając stawiane wymogi oraz budując relacje na wzajemnym zaufaniu, ugruntowało w ciągu ostatnich lat swoją pozycję w sektorze specjalistycznych usług logistycznych. Grupa od wielu lat aktywnie funkcjonuje na rynkach Europy Zachodniej, gdzie szczególnie w ostatnich kwartałach tempo wzrostu skali działalności istotnie przyspieszyło. Konsekwencją zmian jest dynamiczny dwucyfrowy wzrost usług przewozu płynnej chemii, który w kolejnych latach może być najsilniej rosnącym obszarem w TPG. – Podsumowując ostatnie kilkanaście lat działalności Grupy, cieszymy się ze zdobycia wiodącej pozycji operatora logistycznego na rynku przewozów płynnych produktów paliwowych, chemicznych, spożywczych i mas bitumicznych – szczególnie, że firmę budowaliśmy od zera – mówi Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.
JC