Ponad 125 mln zł zainwestuje producent parafin – firma Polwax – w budowę najnowocześniejszej w Europie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie). 16 listopada br. odbyła się uroczystość inaugurująca prace budowlane, których zakończenie planowane jest na drugą połowę 2019 r.

 


Najnowocześniejszy w UE

 

Polwax konsekwentnie buduje nowoczesną, europejską firmę, będącą liderem w produkcji i dystrybucji innowacyjnych, przemysłowych preparatów parafinowych i wosków. Przyjęta strategia rozwoju na lata 2015-2020 zakłada inwestycje przekraczające kwotę 125 mln zł, a nadrzędnym celem w tym zakresie jest budowa najnowocześniejszego w Europie zakładu z instalacją odolejania rozpuszczalnikowego. – Idea realizacji tej inwestycji zrodziła się trzy lata temu i jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania rynku na specjalistyczne parafiny przemysłowe, a jednocześnie rosnących wymagań naszych kontrahentów. Ponadto, dzięki tej instalacji, wchodzimy na rynek wysokomarżowych produktów – podkreślił Dominik Tomczyk, Prezes Zarządu Polwax S.A. podczas uroczystej inauguracji budowy nowego zakładu. Oprócz wzbogacenia portfolio o nowoczesne produkty parafinowe, głównym celem strategicznym tej inwestycji jest m.in. wzrost rentowności firmy o 50-60 proc. (EBITDA), właśnie dzięki przesunięciu sprzedaży w kierunku produktów wysokomarżowych, a także zwiększenie przychodów o 30-40 proc., dywersyfikacja dostawców surowca, dalszy rozwój struktur badawczo-rozwojowych, pozyskanie nowych rynków zbytu i wzrost efektywności funkcjonowania firmy.

 

Polwax1

Stoją od lewej: Marian Błachut, Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice; Tomasz Biel, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polwax S.A.;

Renata Grzywacz, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych Banku ING; Dominik Tomczyk,

Prezes Zarządu Polwax S.A.; dr Thomas Streich, Head of Refining & Petrochemicals Division, ThyssenKrupp (przedstawiciel firmy ThyssenKrupp)

 

Nowe produkty już za 3 lata

Rozpoczęty właśnie pierwszy etap prac ziemnych i budowlanych potrwa kilka miesięcy, natomiast montaż samej instalacji wg projektu ThyssenKrupp, realizowany będzie od przyszłego roku przez kolejne 2 lata. Uruchomienie linii technologicznej przewidziane jest w drugim półroczu 2019 r.

Zakładane zdolności przerobowe instalacji wyniosą ok. 30 tys. ton rocznie każdego surowca parafinowego, zarówno lekkiego, średniego, jaki i ciężkiego,
a produkty powstające w nowej instalacji będą dedykowane do specjalistycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w metalowym i budowlanym (masy modelowe, ochrona antykorozyjna, impregnaty), opakowaniowym i papierniczym (woski specjalne), spożywczym (woski do żywności) czy gumowym i nawozowym (antyzbrylacze).

 

Dlaczego Czechowice-Dziedzice?

Lokalizacja instalacji w Czechowicach-Dziedzicach nie jest przypadkowa. Polwax posiada na terenie tamtejszej, byłej rafinerii swoje laboratorium i część instalacji produkcyjnych. Duże znaczenie ma również dogodne skomunikowanie siecią drogową i kolejową, zarówno z dostawcami surowców, jak i odbiorcami gotowych wyrobów. Ponadto, to miasto z dużymi tradycjami chemicznymi, w którym nie brakuje fachowców, przez lata związanych z przemysłem rafineryjnym. – Tymczasem od dawna nie inwestowano tu na tak szeroką skalę, jak rozpoczynająca się właśnie budowa naszej instalacji. Chcemy przywrócić temu miejscu i temu miastu „przemysł chemiczny” w najlepszym tego słowa znaczeniu. Innowacyjny i nowoczesny. Dający perspektywę zatrudnienia, zaangażowany w rozwój uzdolnionej młodzieży szkolnej i dbający o swoich pracowników – podkreślił prezes Dominik Tomczyk.

 

Ludzie – Technologia – Ekologia

To, co wyróżnia Polwax, który od 2 lat notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, to oprócz prac badawczo-rozwojowych i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, także inwestycje w kapitał ludzki i dbałość o środowisko naturalne. – Polwax S.A. nadal stawiać będzie na kluczowe dla firmy obszary, zdefiniowane, jako Ludzie, Technologia, Ekologia. Wzajemne oddziaływanie tych trzech wartości pozwala na uzyskanie synergii we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach, co z kolei niesie za sobą zrównoważony rozwój całego naszego przedsiębiorstwa – powiedział prezes D. Tomczyk.

 

Zuzanna Pawełczyk, Jacek Majewski