Skuteczne metody zarządzania w firmie takimi wartościami, jak kapitał intelektualny, nowe technologie czy jakość produktów i usług zwiększają jej konkurencyjność oraz potencjał.

 

Europejskie Forum Jakości to coroczna debata, podczas której uczestnicy dyskutują m.in. o najistotniejszych kwestiach związanych z zarządzaniem jakością produktów i usług w firmie. Takie spotkania służą wymianie idei i poglądów oraz poznaniu najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających firmom codzienną działalność gospodarczą.Podczas ostatniej konferencji debatowano na temat zarządzania ryzykiem oraz kapitałem intelektualnym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityki pracowniczej, idei smart city oraz rynku nieruchomości w Polsce.

 Gala2016 9

 

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpień prof. dr. hab.Tadeusza Sikory, kierownika Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. inż. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz Wioletty Urbańskiej, dyrektor biura zarządzania jakością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas panelu inauguracyjnego „Kapitał intelektualny a jakość” uczestnicy zastanawiali się nad potencjałem innowacji oraz ich wpływem na rynki docelowe przedsiębiorstw. W dyskursie uczestniczył m.in. dr Henryk Siodmok, prezes spółki Atlas, który podkreślał rolę nowych technologii i demokratyzacji procesów zarządczych jako katalizatorów kapitału intelektualnego oraz zwiększenia konkurencyjności firmy i jej potencjału.

Ponadto dyskutowano nad tym, czy w ogóle istnieje i jest możliwy do określenia racjonalny budżet inwestycji w kapitał intelektualny firmy pozwalający na osiągnięcie oczekiwanej jakości produktów i usług. Dzień zwieńczyła gala, na której uhonorowani zostali laureaci tegorocznej, jubileuszowej,10. edycji tego programu.

Podczas uroczystości wręczono nagrody w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz system zarządzania. Dziesiąta edycja odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Obecnie trwa kolejna, 11. edycja programu. Patronem medialnym EFJ była „Rzeczpospolita”.

—paan

 

źródło: Rzeczpospolita, 16 grudnia 2016 r.

NJ 16 12 RZ 1 B 013 KO 1