Mając świadomość, że popyt rynku motoryzacyjnego na wydajne, oszczędne i ekologiczne technologie będzie sukcesywnie wzrastać, BorgWarner Rzeszów postawił na powiększenie zaplecza  produkcyjnego. W czerwcu br. zakończył budowę kompleksu obiektów przemysłowych o łącznej powierzchni 12 tys. m2. Najnowsza inwestycja zapewni nie tylko szerszą i ulepszoną ofertę dla branży motoryzacyjnej, ale również wysoką jakość wyrobów oraz zapewnienie bezpiecznej produkcji na najbliższe lata.

 


    W ramach tej inwestycji powstała hala montażowo-magazynowa, pomieszczenia biurowe, zaplecze techniczne i oczyszczalnia ścieków. Rozbudowa wiązała się z wdrożeniem do produkcji nowych wyrobów, jak tarcze sprzęgłowe stosowane w automatycznych skrzyniach biegów oraz tarcze hamulcowe używane w przekładniach pojazdów off-roadowych. To już kolejna inwestycja firmy BorgWarner, będącej częścią światowego koncernu BorgWarner Inc., specjalizującego się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej. Zakłady produkcyjne oraz nowoczesne Centrum Techniczne, które tworzą tzw. Campus BorgWarner, w skład którego wchodzą firmy BorgWarner Poland Sp. z o.o. i BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., zlokalizowane są w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

BorgWarnerRzeszow Siedziba

 Siedziba BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o.

 

Jakość przede wszystkim

    Od początku swojej działalności firma kładzie bardzo mocny nacisk na jakość procesów i swoich produktów oraz ochronę środowiska naturalnego,  czego efektem jest wdrożenie i certyfikacja takich systemów zarządzania, jak:  ISO/TS 16949 (Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym) oraz ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i OHSAS 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

    Nieustanny rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest nadzorowany przez kierownictwo spółki, co gwarantuje ciągłą poprawę produktów, procesów i usług oraz bezpiecznych metod pracy. System, który obowiązuje w zakładzie, stawia jako główny cel prewencję – co wiąże się ze zgłaszaniem przez pracowników wszelkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz propozycji usprawnień, zarówno dotyczących bezpośrednio linii produkcyjnych, jak też tych, związanych z poszczególnymi obszarami w zakładzie. Zaangażowanie całej załogi BorgWarner Rzeszów w bezpieczną pracę, zaowocowało m.in. otrzymaniem nagrody CEO’s Safety Excellence Award za przepracowanie miliona godzin bez wypadku i umożliwiło przeznaczenie nagrody finansowej na wybrany cel charyBorgWarnerRzeszow TS Friction Platestatywny.

 

    Rezultatem prowadzonej polityki jakości są produkty zgodne z określonymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów, a najlepszym dowodem na wysoką jakość wyrobów produkowanych w BorgWarner Rzeszów jest wysoki poziom zadowolenia klientów. W bieżącym roku firma nie zanotowała żadnego, poważnego incydentu podczas produkcji, a wysoka jakość procesów oraz produktów była wielokrotnie  potwierdzana przez  klientów podczas audytów.
Planując rozbudowę zakładu pod produkcję nowych wyrobów, BorgWarner wysoko postawił poprzeczkę w kwestii wpływu nowych budynków na środowisko naturalne. Zaowocowało to przyznaniem certyfikacji wielokryterialnej LEED GOLD. Certyfikat LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków. Opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC), LEED zapewnia  właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania budynków, ich budowy, użytkowania i konserwacji. LEED oznacza pozycję lidera w dziedzinie bardziej ekologicznych budynków.

 


 

Produkt najwyższej jakości

    Wymagania środowiskowe oraz jakościowe stawiane producentom samochodów wpływają na dynamiczny rozwój podstawowych elementów wchodzących w skład pojazdów mechanicznych, mający na celu redukcję zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji szkodliwych spalin. Rozbudowa zakładu oraz transfery nowych linii produkcyjnych pozwoliły na rozbudowę portfolio BorgWarner Rzeszów. Do wcześniejszych wyrobów, takich jak elektrozawory, moduły sterowania do skrzyń automatycznych oraz sprzęgieł jednokierunkowych dołączyły mokre, organiczne tarcze cierne.

    Skrzynia biegów jest jednym z podstawowych elementów wchodzących w skład spalinowych pojazdów mechanicznych. Bez niej nie można uzyskać przeniesienia momentu obrotowego z jednostki napędowej na osie pojazdu. Wyróżnia się kilka podgrup automatycznych skrzyń, m.in. bezstopniowe przekładnie CVT, z podwójnym sprzęgłem DCT oraz wielostopniowe, automatyczne ze sprzęgłem hydrokinetycznym. W tych skrzyniach znaleźć można najnowocześniejsze i najwydajniejsze, mokre organiczne elementy cierne, sygnowane marką BorgWarner.

    Organiczne tarcze cierne mogą pracować jako pojedyncze elementy przenoszące moment obrotowy, jak również w zespole z tarczami separującymi, dzięki czemu można uzyskać znacznie większą żywotność materiału oraz wydajność energetyczną. Organiczny materiał cierny tarcz posiada unikatowe cechy, takie jak zdolność retencji oleju wewnątrz materiału, pomimo bardzo wysokich temperatur panujących podczas przenoszenia momentu obrotowego oraz dużej zmienności prędkości obrotowej do 100 m/s. Dzięki temu powierzchnie zewnętrzne materiału ciernego nie ulegają spiekaniu, ścieraniu, zjawisku zeszklenia oraz posiadają bardzo niski współczynnik tarcia.

    O szerokim zastosowaniu produktów firmy BorgWarner do automatycznych przekładni świadczyć może wykorzystywanie ich m.in. w przekładniach z mokrymi sprzęgłami, sprzęgłach hydrokinetycznych jako tarcze stałego przełożenia momentu obrotowego, jako zespoły tarcz ciernych przenoszące moment obrotowy w wielostopniowych, automatycznych skrzyniach biegów oraz w sprzęgłach rozłączających w pojazdach hybrydowych. Ciągły rozwój mokrych, organicznych elementów ciernych znacząco wpływa na redukcję zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji spalin.  

Nowy produkt BorgWarner Rzeszów został nagrodzony w tegorocznej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International Złotym Godłem QI oraz nagrodą specjalną Perłą Jakości 2016.

 

Joanna Chrustek

Joanna Jakoweńko

 

Jakość i bezpieczeństwo to priorytety

BorgWarner Paweł Tetela    Paweł Tetela, Dyrektor BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o.:
Wdrażamy nowe procesy takie jak linia obróbki ciepło-chemicznej, linia wytrawiania oraz linia do nakładania kleju, które wymagają specjalnego podejścia pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, innego niż dotychczasowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo wprowadziliśmy audyty ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Planujemy wdrożyć Behavioral Safety Observation Program, w ramach którego podczas audytu przeprowadzane będą rozmowy z pracownikami. Mają one na celu, poprzez konwersację i analizę, uświadomienie im obszarów zagrożenia. W naszej firmie każda osoba, która zauważy potencjalne ryzyko może podzielić się spostrzeżeniem w ramach Skrzynki Raportów Bezpieczeństwa. 
 BorgWarner Olejarski Dariusz 2  

Dariusz Olejarski, Menedżer Jakości i Zarządzania Projektami

Jakość produkowanych wyrobów jest dla nas priorytetem i oczywiście nie byłoby to możliwe do osiągnięcia bez olbrzymiej pracy włożonej w budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz zaangażowania całego Działu Jakości. Konkurencja w branży automotive jest bardzo duża, dlatego też dążymy do tego, by zawsze być na pozycji lidera.

 BorgWarner Kapcia Tomasz 2  

Tomasz Kapcia, Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy

Prawidłowe funkcjonowanie firmy, zwłaszcza w tak wymagającej branży, jaką jest automotive, zależne jest od posiadanych standardów, określających i wymuszających wysoki poziom usług. Dlatego też Zintegrowany System Zarządzania w firmie obejmuje System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Działanie systemu nie byłoby możliwe bez zaangażowania ze strony wszystkich pracowników BorgWarner Rzeszów. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie standardów panujących w firmie.

 BorgWarner slosarczyk Grzegorz 2  

Grzegorz Ślósarczyk, Inżynier Produktu
Jako Dział Inżynierii Produktu odpowiadamy za nadzór nad dokumentacją techniczną i zgodność produktów ze specyfikacją. Prowadzimy proces zarządzania zmianami i ciągłego doskonalenia naszych wyrobów. We współpracy z globalnymi strukturami organizacyjnymi, rozwijamy i wprowadzamy nowe rozwiązania do produkcji seryjnej. Jesteśmy także kluczowym kontaktem dla klientów w sprawach inżynieryjnych oraz udzielamy pełnego wsparcia w analizie i rozwiązywaniu problemów.