Sala Wawel
14.10 – 16.00


„Spółdzielnia Mieszkaniowa - inwestor i zarządca nieruchomości”

Obszary tematyczne:    
1. Innowacyjne rozwiązania w budynkach spółdzielczych
2. Inwestycje mieszkaniowe SM
3. Społeczne funkcje Spółdzielni Mieszkaniowych

 

Zagadnienia do dyskusji:


1. Inwestycje mieszkaniowe spółdzielni mieszkaniowych:
- Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego,
- Jak pozyskać fundusze na inwestycje?
- Alternatywne źródła finansowania inwestycji
2.Innowacyjne rozwiązania w budynkach spółdzielczych:
- Energooszczędność dzisiaj i jutro,
- Czy jest szansa na dostosowanie warunków technicznych istniejących budynków do dzisiejszych potrzeb rynku?
- Trendy w modernizacji budynków
3.Społeczne funkcje spółdzielni mieszkaniowych:
- Przyjazna spółdzielnia, relacje administrator – mieszkaniec
- Inicjatywy społeczne i kulturalne

 

Paneliści:

 

ZGR sm  

Zbigniew Gaca-Richter

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" w Warszawie

 

Absolwent uczelni wojskowej w Poznaniu. Szef oddziału wykonawstwa i produkcji w WRZKB Warszawa, zajmującego się remontami i eksploatacją obiektów wojskowych i budynków mieszkalnych oraz inwestycjami na terenie warszawskiego okręgu wojskowego. Od kilkunastu lat działa w spółdzielniach mieszkaniowych, głównie na stanowiskach Wiceprezesa ds. Technicznych. Od 6 lat Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Lazurowa” w Warszawie. Obecnie prowadzi kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne, realizując tym samym podstawowy cel spółdzielni jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych  członków. Posiada duże doświadczenie w przedsięwzięciach związanych z oszczędnościami energii (termomodernizacja budynków, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej).

     
 K Lachowski  

Krzysztof Lachowski

ekspert ds. naukowych, ekonomicznych i strategicznych, Karjowa Rada Spółdzielcza

 

inż. dr ekonomii m.in.  analityk systemowy procesów globalnych i prognozowania  strategicznego, związany od wielu lat ze spółdzielczością, aktualnie w Krajowej Radzie Spółdzielczej w charakterze eksperta ds. naukowych, ekonomicznych i strategicznych.  
Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji
Polskiej. Doświadczenie w administracji państwowej: doradcy rządu  i dyrektora departamentu
ekonomicznego K R R i TV. Doświadczenie gospodarcze na różnych stanowiskach w instytucjach
finansowych (fundusz poręczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz emerytalny, bank ) oraz wykładowca akademicki. Autor i współautor kilku programów gospodarczych. Pomysłodawca i współzałożyciel Spółdzielni Mieszkaniowej "Plon"  na Ursynowie w Warszawie.

     
A Kielich  

Alicja Kielich
Prezes Zarządu SBM „Jawczyce” w Warszawie.

 

Od 1991r. związana ze spółdzielczością mieszkaniowa . Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Europejskiego Studium Menadżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Lustrator Spółdzielni Mieszkaniowych, Syndyk. Certyfikaty: Auditor Wewnętrzny System Zarządzania Jakością IS0 901- 2000, Mediacje- Strategia rozwiązywania konfliktów cywilnoprawnych i gospodarczych, audytor energetyczny. Od 2008 r. prezes Zarządu SBM „Jawczyce” w Warszawie, która otrzymała Certyfikat „ Perła Polskiej Spółdzielczości 2015 oraz statuetkę Filar Spółdzielczości 2015. Twórcze podejście i innowacyjność pozwoliły uzyskać wymierne korzyści spółdzielniom mieszkaniowych, w których pracowała.