Sala Syrena
godz. 12.20 – 13.50

 

„Polityka personalna kluczowym elementem strategii CSR”    

 

Wprowadzenie: Małgorzata Wójcik, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. (30 min.):
- warunki, które wpłynęły na rozwój koncepcji  CSR i jej ewolucja,     
- porównanie polityki personalnej LEK-AM do najciekawszych rozwiązań rynkowych    

 

Obszary tematyczne (dyskusja):
1. Zarządzanie partycypacyjne i motywowanie pracowników
2. Polityka różnorodności i zatrudnienie „fair play”
3. Wpływ CSR na rekrutację determinowaną przez rynek pracownika

Tezy dyskusji:

1. W jakim stopniu społeczna odpowiedzialność biznesu, zwłaszcza w zakresie polityki pracowniczej, znajduje odzwierciedlenie w strukturach firmy? Z jakimi trudnościami możemy się spotkać w tym zakresie?
2. Jakiego rozdzaju systemy motywacyjne wprowadzane są w firmach? Czy przynoszą one zamierzone rezultaty?
3. Jak zachęcić pracowników do podejmowania aktywności zawodowej? Czy pracownicy chętnie identyfikują się z firmą? Czy chętnie biorą udział np. we wspólnych projektach charytatywnych, edukacyjnych, czy podejmują pracę w wolontariacie?
4. Realizacja założeń zarządzania partycypacyjnego w firmach.
5. Polityka różnorodności. Na ile są znane założenia standardu "Zatrudnienie Fair Play"?
6. Jaki wpływ na politykę kadrową ma tzw."rynek pracownika"? Czy on ułatwia czy utrudnia procesy rekrutacyjne?
7. Jak administracja publiczna wspiera przedsiębiorców w realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu? Co administracja publiczna może zaoferować przedsiębiorcom społecznie odpowiedzialnym (jakiego rodzaju instrumenty, narzędzia lub wsparcie)?

 

CSR_1.jpgCSR_5.jpgCSR_8.jpgCSR_6.jpgCSR_9.jpgCSR_7.jpgCSR_4.jpgCSR_2.jpg

Paneliści:

 

 M Wojcik  

Małgorzata Wójcik,

Dyrektor Personalny, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Od roku 2013 odpowiedzialna za całokształt polityki zarządzania kapitałem ludzkim, jako Dyrektor Personalny w PF LEK-AM Sp z o.o. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR wypracowane w korporacjach globalnych: Credit Suisse, Orange, BNP Paribas, Nestle.
Ambasadorka wolontariatu pracowniczego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uhonorowana tytułem i statuetką Bielańskiego Wolontariusza Roku 2015.
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie w zakresie zarządzania strategicznego oraz właścicielka dyplomu MBA Thames Valley University.
Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Certyfikowany coach Noble Manhattan Coaching, doradca zawodowy, certyfikowany audytor normy SA8000 Social Accountability International.

     
 K Fras  

Katarzyna Fraś,

Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR w TAURON Polska Energia

Absolwentka energetyki oraz zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z TAURONEM związana od 2008 roku. Od blisko trzech lat pełni funkcję koordynatora Grupy TAURON ds. zrównoważonego rozwoju, m.in. kierując zespołami pracującymi przy tworzeniu corocznych Raportów zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON oraz Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2018, a także prowadząc projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lipca 2016 r. odpowiada za komunikację wewnętrzną w Grupie TAURON.

     
A Pomaranski  

Andrzej Pomarański,

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia PR

 

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Ekspert ds. komunikacji i PR, rzecznik prasowy, trener biznesu, manager z 20-letnim doświadczeniem w Public Relations w wielu branżach. Pracował m.in. dla: General Motors Poland, Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych Pro-Marka (m.in.: Procter and Gamble, Unilever, Henkel, Coca-Cola, Pepsico), Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era, Heyah, T-Mobile), gdzie m.in., pełnił funkcję szefa komunikacji zewnętrznej i rzecznika prasowego.
Specjalizuje się w kontaktach z mediami (media relations), zarządzaniu informacją w sytuacjach kryzysowych, tworzeniu i wprowadzaniu strategii PR, budowaniu wizerunku firm i marek oraz kompleksowych działaniach CSR. Pełniąc przez wiele lat funkcję rzecznika prasowego zdobył bogate doświadczenie i doskonale poznał zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty pracy tej kluczowej dla każdej firmy i instytucji funkcji.
Trener w Akademii PRoto i Akademii PSPR, prowadzi m.in. sesje szkoleniowe w zakresie relacji
z mediami, rzecznictwa prasowego, budowania wizerunku oraz komunikacji kryzysowej. Publikuje materiały dotyczące standardów PR oraz komentuje dla mediów, w tym ogólnopolskich stacji TV
 i radiowych, zagadnienia dotyczące komunikacji, marketingu oraz wizerunku w świecie polityki
i biznesu.

     
J Kacprzak  

Jacqueline Kacprzak
Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 

Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.  

 

 

partner sesji: 

lekam logo