Sala Kometa

godz. 12.20 – 13.50
            
„Zarządzanie wiedzą, jakością i innowacją - determinanty konkurencyjności”

 

Wystąpienie wprowadzające:
Zarządzanie ryzykiem jako obszar budowania przewag konkurencyjnych – Sebastian Paradowski, Derisk Pilot (1 godz.):
- Istota ryzyka gospodarczego.
- Źródła danych dla oceny ryzyka gospodarczego.
- Ryzyka z perspektywy łańcucha wartości.
- Przykłady z analizy sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa dostawcy.
- Wykorzystanie kapitału społecznego w oparciu o Process Analytical Technology.

 

Obszary tematyczne (dyskusja):                      
1. Zarządzanie ryzykiem jako element budowania przewagi konkurencyjnej
2. Strategie zarządzania jakością i wiedzą oraz ich wpływ na konkurencyjność
3. Innowacyjność jako kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej    

 

Zarzadzanie_organizacja_1.jpgZarzadzanie_organizacja_4.jpgZarzadzanie_organizacja_2.jpgZarzadzanie_organizacja_3.jpg

 

S Paradowski   Sebastian Paradowski
Prezes zarządu i współwłaściciel spółki Derisk Pilot, która rozwija i wdraża metodyki zarządzania ryzykiem biznesowym w oparciu o kapitał społeczny organizacji. Równolegle od kilku lat doradza oraz pełni funkcje w zarządach przedsiębiorstw z branży meblarskiej oraz logistycznej. Specjalizuje się w opracowaniach przemysłowych studiów wykonalności projektów rozwojowych przedsiębiorstw, modelowaniu procesów, controllingu i analizach operacyjny
     
T Sroczynski    Tomasz Sroczyński, Grupa ATLAS
 
Dyrektor ds. jakości odpowiedzialny za rozwój zintegrowanego systemu zarządzania oraz za laboratoria kontroli jakości, członek zespołów wdrożeniowych w projektach dotyczących m. in. zarządzania ryzykiem, systemów ERP oraz rozwiązań social business, koordynator procesów konsolidacyjnych w Grupie Atlas. Współpracuje jako audytor z jednostką certyfikującą systemy zarządzania.
     
    dr inż. Józef Zakrzewski, doktor nauk ekonomicznych, inżynier, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; Szef Rady Dyrektorów Środkowoeuropejskiej Korporacji Przeciwlotniczej; Były wiceszef Grupy Bumar (obecnie PHO); Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych; Kierownik katedry i wykładowca akademicki; Ekspert w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami UE.
Wieloletni prezes zarządu międzynarodowej grupy niezależnych konsultantów gospodarczych.
Specjalizuje się przede wszystkim we wsparciu przedsiębiorstw w zakresie projektowania i wdrażania zmian i usprawnień organizacyjnych, zarządczych, w pozyskiwaniu kapitału, w tym z funduszy UE. Grupa jest też podmiotem zarządzającym i skupiającym menedżerów zarządzających dla spółek i grup kapitałowych. TTG jest też brokerem innowacji - tworzy, wyposaża start up-y technologiczne na potrzeby różnych branż w celu efektywnego i sprawnego prowadzenia prac rozwojowych lub transferu innowacyjnych technologii.