Realia dzisiejszej gospodarki rynkowej niejednokrotnie zmuszają do podjęcia przez przedsiębiorców działań mających na celu zwiększenie lub odzyskanie straconej płynności finansowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnych przedsiębiorców, firmy windykacyjne i faktoringowe tworzą szereg innowacyjnych produktów, takich jak faktoring, monitoring należności czy windykacja na zlecenie, pozwalających na realne zwiększenie płynności przedsiębiorstw.

 

Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez faktora niewymagalnych i bezspornych wierzytelności firm, które są należne im od kontrahentów z tytułu sprzedaży towaru, wykonania usługi, połączona z elementami finansowania faktorantów (klientów) oraz świadczeniem wobec nich dodatkowych usług, takich jak monitoring i windykacja ich kontrahentów.

Firmy faktoringowe takie jak Idea Money S.A., prowadzą różnego rodzaju działania wspierające prowadzenie działalności gospodarczej ich klientów:

  • Finansują bezsporne i niewymagalne wierzytelności- przyspieszając w ten sposób moment otrzymania zapłaty za fakturę.
  • Prowadzą proces monitoringu i windykacji skupionych wierzytelności, zdejmując w ten sposób obowiązki kontroli należności przez przedsiębiorcę.
  • Przejmują ryzyko związane z wypłacalnością kontrahentów. Faktor przejmuje cesją wierzytelności prawo do należności firmy.

 

Firma korzystająca z usług faktoringowych zyskuje zatem wiele korzyści w postaci zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa . Po pierwsze finansowanie i wypłata środków za fakturę od razu po wykonaniu usługi, sprzedaży towaru, co umożliwia szybsze uregulowanie zobowiązań. Po drugie otwiera możliwość faktorantowi renegocjowanie umów handlowych i uzyskanie dodatkowych rabatów  u swoich dostawców poprzez konkurencyjne terminy płatności.  Po trzecie faktorant ma więcej czasu na zajęcie się właściwym biznesem, gdyż kontrolą należności oraz dyscypliną płatności kontrahentów zajmuje się faktor.

 

Z drugiej strony Idea Money  S.A. wychodzi naprzeciw również klientom cierpiącym na zatory płatnicze. Usługa Monitoringu i Windykacji daje możliwość zlecenia przez przedsiębiorcę procesu windykacji przeterminowanych należności firmie zewnętrznej. Niejednokrotnie bywa, że przedsiębiorcy lub ich pracownicy nie mają wystarczającej wiedzy lub umiejętności do przeprowadzenia skutecznych negocjacji z dłużnikiem. Firmy takie jak Idea Money S.A. mają bogate i poparte wynikami doświadczenie oraz narzędzia niezbędne do profesjonalnego i przede wszystkim skutecznego przeprowadzenia tego procesu zarówno na etapie windykacji miękkiej tzw. Pre-windykacji, jak i windykacji terenowej. Zlecenie windykacji wierzytelności firmie zewnętrznej znacząco zwiększa szanse na odzyskanie środków z przeterminowanych faktur. Pozwala również na redukcję kosztów związanych z odzyskaniem należności. Są to w szczególności koszty osobowe, koszty dojazdu do dłużnika, koszty monitów i wezwań.  

 

Jerzy Kachnowicz,
Dyrektor Departamentu Windykacji i Analiz