AQUANET logotypW ubiegłym roku poznańska spółka Aquanet obchodziła jubileusz 150-lecia. Firma, która zaopatruje w wodę blisko 800 tys. mieszkańców wielkopolskiej stolicy i okolicznych gmin, szczególnie duży nacisk kładzie na zrównoważony rozwój organizacji, budując strategię w oparciu o najlepsze praktyki ochrony środowiska, dbając jednocześnie o dobre relacje z klientami i pracownikami.


    Zarząd spółki szczególną wagę przykłada do pozytywnej atmosfery w pracy, do budowy zespołu i rozwoju zatrudnianych osób, umożliwiając im realizację zawodowych i osobistych pasji. Jak podkreśla Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A.: – Naszą pozycję budujemy poprzez ciągły rozwój, a ten możliwy jest wyłącznie dzięki zaangażowaniu całego personelu w swoją pracę. Dlatego tak istotna jest dla nas edukacja, szkolenia, wzajemny dialog i szacunek. Wychodzimy z założenia, że budowanie strategii firmy jest ściśle związane z rozwojem osobistym ludzi, którzy ją tworzą.
    
     Jednym ze stałych elementów działalności spółki są również akcje edukacyjne, które firma prowadzi już od 20 lat, zwłaszcza wśród najmłodszych. Aquanet organizuje w tym celu wycieczki dla dzieci z okolicznych szkół do miejsc ujęcia wody, na stację jej uzdatniania a następnie do oczyszczalni ścieków, aby pokazać jak wygląda proces dostarczenia wody do naszych kranów i jakie są kolejne etapy tego procesu. W tej akcji wzięło już udział blisko 100 tys. uczniów.
    
    Ważny obszar aktywności zajmują zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną. – Woda nie może być traktowana jako towar luksusowy, to dobro które należy się każdemu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystkich na nie stać. Dlatego też, ponad sześć lat temu, stworzyliśmy fundusz wodociągowy, który skierowany jest do najuboższych klientów. Na tę pomoc wydaliśmy prawie 5 mln zł. My kontrolujemy ten fundusz, ale dystrybucją pieniędzy zajmuje się niezależna od nas organizacja pozarządowa – mówi prezes P. Chudziński.

 

Joanna Chrustek